DP
Mobilne wyszukiwanie połączeń
Mobilne planowanie podróży jest dostępne poprzez przeglądarkę WAP na telefonie komórkowym pod adresem http://mobile.sitkol.pl.
Użytkownik ma do wyboru 3 wersje językowe: polską, angielską i niemiecką.

Menu Menu główne zawiera: połączenia kolejowe, opcję „od drzwi do drzwi”, Odjazdy/przyjazdy, SITKol nawigator, Język, Informacje.
  • Połączenia kolejowe – wyszukiwarka połączeń od stacji/przystanków;
  • Od drzwi do drzwi – rozbudowana wyszukiwarka połączeń umożliwiająca planowanie podróży z uwzględnieniem: miejscowości, adresów, punktów zainteresowań (POI);
  • Odjazdy/przyjazdy – tablice odjazdów/przyjazdów;
  • SITKol nawigator – zawiera krótką informację o usłudze z możliwością zainstalowania aplikacji na telefonie komórkowym;
  • Język – umożliwia wybór wersji językowej;
  • Informacja – stopka redakcyjna/kontakt;

Usługa „od drzwi do drzwi” umożliwia kompleksowe zaplanowanie podróży, z możliwością oznaczenia jako punktów początkowych lub docelowych także miejscowości, adresów, Punktów Zainteresować (POI) np. Zamek Królewski w Warszawie.

Input Wyszukiwarka połączeń „od drzwi do drzwi” umożliwia oznaczenie punktu początkowego i docelowego, wprowadzenie terminu podróży.

Klikając w „Dalsze opcje” użytkownik może oznaczyć środki transportu, jakie mają być uwzględnione w wyszukiwaniu wybranego połączenia.

Connection W wyniku wyszukiwania użytkownik otrzyma:
  • Wyszczególniony środek transportu wraz z numerem – jeśli podróż przebiega bez przesiadek;
  • Ilość przesiadek;
Symbol i zawiera informacje o rzeczywistym biegu pociągów. Ponadto po klinięciu „Wcześniej”, „Później” użytkownik otrzyma więcej propozycji połączeń.

Details Widok szczegółowy otwiera się po kliknięciu w wybrane połączenie. W widoku zawarte są szczegóły połączenia oraz dostęp do map. Po klinkięciu w „Pieszo” uzytkownik otrzyma wizualzację przejścia pieszego z zaznaczonego punktu. System podaje także informacje o punktualności bądź ewentualnych opóźnieniach pociągów.

Dostęp do map umożliwia wizualizację punktu początkowego, końcowego oraz połączenia.

Jeśli dla wybranego połączenia istnieje możliwość zakupu biletu przez komórkę, obok typu pociągu wyświetli się przycisk „Kup bilet”.


Footway Route W ramach systemu użytkownik ma dostep do map całego przebiegu podróży, wizualizacji punktu początkowego, docelowego oraz dojścia pieszo. Można powiększac lub pomniejszać zaznaczony obszar.

Departure table Dla wprowadzonej stacji system umożliwia dostęp do tablic najbliższych odjazdów bądź przyjazdów. W tym miejscu dostępne są również informacje o punktualnościach lub ewentualnych opóźnieniach danego pociągu.

Program przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników indywidualnych i użytkowania w celach niekomercyjnych.
Regulamin Oferta reklamowa Aktualizacja - 23.03.19 (Hafas 29) Aktualizacja - Rozkład CD © 2019 PKPInformatyka & PKP S.A.