DP
SITKol nawigator
SITKol nawigator jest aplikacją Java, stworzoną specjalnie dla użytkowników telefonów komórkowych. Opcja ta umożliwia, w łatwy sposób, planowanie podróży od drzwi do drzwi, w tym: rozkład jazdy, wizualizację trasy pieszej na mapie, a także uzyskanie informacji aktualnych o biegu pociągów, w tym ewentualnych opóźnieniach, dostęp do rezerwowania miejsca w wagonie i opłaty za podróż koleją z telefonu komórkowego.

Raz wyszukany rozkład jazdy pociągu z wybranego punktu startowego do końcowego jest zapisywany w pamięci SITKol nawigator i może być później odtwarzany bez konieczności ponownego połączenia z siecią. Informacje są na bieżąco aktualizowane.
Użytkownik ma do wyboru 3 wersje językowe: polską, angielską i niemiecką.

Menu Menu główne zawiera: wyszukiwanie połączeń, tablice odjazdów, rozkład jazdy offline, czyli połączenia zapisane w telefonie komórkowym, listę lokalizacji umożliwiającą dostęp do map, synchronizację danych rozkładu jazdy, ustawienia użytkownika dla Sitkol Nawigator (język, rozmiar map itp.) oraz pomoc.

Wyszukiwanie połączeń odbywa się poprzez wprowadzenie punktu startowego i końcowego. W celu wybrania punktu, można skorzystać z rozwijanej listy lokalizacji. Jeżeli jakiegoś punktu nie ma na liście, to można go wprowadzić i w następnej sesji wyszukiwania będzie on już dostępny.

Footway Details Rezultatem wyszukiwania będzie widok przeglądowy i szczegółowy. W szczegółowym widoku danego połączenia podane są wszystkie sekcje tego połączenia. Użytkownik może również wyświetlić dodatkowe informacje, takie jak np. wizualizacja trasy pieszej na mapie.

Map Podróżny może także pobrać na telefon komórkowy interaktywne mapy okolic, dostępne na różnych poziomach powiększenia.

W widoku ogólnym oraz szczegółowym połączenia, można uzyskać informacje o rzeczywistym czasie pociągów, w tym o punktualności, ewentualnych opóźnieniach, odwołaniach pociągów itp.

Connection Connection Connection
Connection Connection

Wyszukiwanie połączeń
Departure table Użytkownik ma również możliwość pobrania tablic odjazdów z konkretnej stacji i przeglądania ich w trybie offline. Departure table


Docelowo system będzie umożliwiać również zakup biletu za pomocą telefonu komórkowego (link do BILkom).

BILkom BILkom BILkom


W celu zainstalowania aplikacji na telefonie komórkowym, proszę wpisać w przeglądarce na telefonie komórkowym adres http://naw.sitkol.pl

Program przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników indywidualnych i użytkowania w celach niekomercyjnych.

Regulamin Oferta reklamowa Aktualizacja - 14.08.18 (Hafas 26) Aktualizacja - Rozkład CD © 2018 PKPInformatyka & PKP S.A.